دیوار بی در

♥دنیای من تویی، دنیا ولی میگن ، زندون مومنه آخه چه جوری از ، خیر تو بگذرم این غیر ممکنه♥

من خسته و بی هـــدف در کــوچه هـــای غربت ســـر گـــردانـــم فـــضای


شهر را غبار غربت ویاءس فرا گــرفــتـه دیــگــر خــسـته شده ام به دیواری


سرد و سیاه تکیه می دهم اما سایه ام مرا کشان کشان دنبال خود می برد


آخر مقصد و راه من کجاست هیچ کسی نیــست انــگار درایــن هــمــه بــا


هم غریبند همه همانند سایه ای ســیــاه با شـتـاب از کـنـار هم می گذرند


و خود را در گورسـتــان تـاریـک خـانـه هایـشـان پـنـهـان مـی کـنـنـد و مــن 


و سایه ام همچنان سر گردان زمان سالهاست که در اینجا گم شده اسـت 


و برای کسی مهم نیست که دست شب چنان زغــال زمـیـن و آسـمـان را 


سیاه کرده است سایه ام مرا به زیر اتاقی روشن می برد انـگــار شـخصی 


آنجاست که به روشنایی علاقه مند است و پشت پنــجــره ایـسـتـاده و بـه 


بیرون می نگرد چشمانش برقی عجیبی از امید دارد بــا چــشـمـانــــــــم 


به او می فهمانم به کمکش احتیاج دارم تا با دسـتــش غــبـار غـربــت و


یاءس را از پیراهن روحم بتکاند پس عاشـقـانــه بــا او بــه راه مـی افــتــم 

تــــــــا شــــــــب را نــــــــــا بـــــــــود کـــــــنــــــیـــــــــــم.

                                      

                                        

 

نوشته شده در دوشنبه ۱۳۸٩/٧/۱٢ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ توسط ♥یک قلب مظلوم♥ نظرات () |

Design By : Night Melody